حضور گسترده ورزشکاران بجنوردی درآئین زیبای درختکاری به مناسبت ۱۵ اسفند

حضور گسترده ورزشکاران بجنوردی درآئین زیبای درختکاری به مناسبت ۱۵ اسفند

جمعی از کونگ فو کاران بجنوردی به مناسبت ۱۵ اسفند در محل پارک دوبرار شهرستان بجنورد اقدام به کاشت چندین اصله نهال درخت سرو کردند