برگزاری دومین نشست هم اندیشی دبیران سازمان مردم نهاد شهرستان بجنورد

دومین نشست هم اندیشی دبیران سازمان های مردم نهاد جوانان روز یک شنبه مورخه ۰۵/۱۲/۹۷ ساعت ۱۲ در محل دفتر آقای علوی زاده ریاست ورزش و جوانان شهرستان برگزار گردید.
در این جلسه دبیران سمن ها در خصوص تفاهم نامه انعقاد شده و موضوع طرح ارائه گزارش نمودند.