نشست هم اندیشی دبیران سازمان های مردم نهاد شهرستان بجنورد

نشست هم اندیشی دبیران سازمان های مردم نهاد شهرستان بجنورد با حضور آقای سیدامید علوی زاده رئیس اداره ورزش و جوانان بجنورد در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ برگزار گردید. در این جلسه دبیران سازمان مردم نهاد به طور مختصر حوزه فعالیت سمن را تشریح نمودند.