جلسه هیات کونگ فو شهرستان بجنورد با رئیس اداره ورزش و جوانان

جلسه هیات کونگ فو با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان در محل این اداره برگزار شد.

آقای علوی زاده ضمن ایراد سخن و تشکر و قدردانی از اعضا،فعالیتهای هیات کونگ فو را قابل ستایش دانسته که رشد چشمگیری در ماههای گذشته داشتند.

در این جلسه اعضای هیات نیز تاکید کردند در صورت تزریق و کمکهای مالی، شهرستان بجنورد توانایی تیم داری در مسابقات لیگ کشوری را دارد.