علی کوهستانی به مقام سوم کونگ فو قهرمانی جهان دست یافت

استقبال آقای بهادری مدیرکل ورزش و جوانان استان و آقای علوی زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد از علی کوهستانی دارنده مدال برنز مسابقات کونگ فو آزاد قهرمانی جهان در کشور جمهوری آذربایجان در وزن ۶۵- کیلوگرم.