مراسم استقبال از مدال آوران بازیهای آسیایی جاکارتا

مراسم استقبال از مدال آوران بازیهای آسیایی جاکارتا در مورخه ۱۳ شهریور ساعت ۱۱صبح در مکان فرهنگ سرای شهرستان بجنورد برگزار می گردددر این مراسم از ۹ نفر از هم استانی های ما که در مسابقات آسیایی حاضر بودند مورد استقبال قرار می گیرد.

شایان ذکر است که برای اولین بار ورزشکاران استان توسط آقای الیاس علی اکبری در رشته کوراش مدال طلا را کسب نمودند و آقای محمد محمدی بریمانلو مدال برنز را در رشته جودوکسب نمودند.