تقدیر از بانوی قهرمان کونگ فو کار توسط مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد

از بانوی قهرمان کونگ فو کار به نام مرضیه گل پور توسط مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد  و رییس هیات کاراته و مسول ورزش  بانوان شهرستان تقدیر گردید.

 

ایشان مقام سوم مسابقات کونگ فو کشوری را که در استان خراسان شمالی  شهرستان بجنورد برگزار شده بود را کسب نمودند