اعزام مسلم نیستانی به عنوان بازیکن تیم ملی به مسابقات جهانی مستر المپیا آماتوری

آقای مسلم نیستانی به عنوان یکی از یازده ملی پوش  به مسابقات جهانی مستر المپیا آماتوری در کشور اسپانیا با مربیگری آقای محرم پناهی اعزام می گردد.

مسابقات فوق در تاریخ ۱۸ الی ۲۰ خرداد ماه سال جاری مصادف با ۸ الی ۱۰ ژوعن در کشور اسپانیا برگزار می گرددو آقای نیستانی در رشته های فیزیک کلاسیک و پرورش اندامبه رقابت با حریفان خود می پردازد.

شایان ذکر است که آقای نیستانی مدت هشت  ماه تمرینات خود را جهت شرکت در این مسابقات انجام دهد.