استارت دوباره کورس بهاره بجنورد

به استحضار مالکین ، مربیان و اسبداران محترم میرساند ، اسبدوانی بهاره بجنورد طی دو هفته ۱۲ و ۱۷ اردیبهشت ماه برگزار می گردد .

بدین منظور فرصت تعیین شده جهت ثبت نام تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت می باشد و با توجه به تشکیل جلسه کمیته فنی و چاپ دفترچه، پس از مهلت مقرر به هیچ عنوان ثبت نام انجام نخواهد شد.

خواهشمند است جهت ثبت نام با جناب آقای مهدی عظیمی به شماره تماس ۰۹۱۵۶۴۱۵۱۶۱ تماس حاصل فرمائید.

تاکید میگردد اسبهای دارای پاسپورت و شناسنامه ترکمن ثبت نام میگردند.

واریز وجه ثبت نام به شماره حساب :۰۱۱۱۱۲۶۴۶۴۰۰۹ نزد بانک ملی
به نام هیئت سوارکاری خراسان شمالی می باشد.

جوایز در دو هفته و هر دور 👇

مقام اول مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
و حواله ۵۰۰ کیلو سبوس

مقام دوم ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال
و ۳۰۰ کیلو سبوس

مقام سوم ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال
و ۲۵۰ کیلو سبوس