یوسف مغروری اولین داور بجنوردی که به عنوان نماینده استان خراسان شمالی درلیگ برتر فوتبال پرچم خواهند زد

آقای یوسف مغروری از اهالی بجنورد اولین داور استان خراسان شمالی می باشد که درلیگ برتر فوتبال پرچم خواهند زد.

شایان ذکر می باشد که ایشان کمک داور ملی فوتبال کشور دیدار حساس
صنعت نفت آبادان🆚استقلال خوزستان

نیز بوده اند.