برگزاری کورس بهاره ۹۷در مرکز استان شهرستان بجنورد

 

با استعانت از ذات اقدس الهی و تلاش مسئولان محترم ، هیئت سوارکاری خراسان شمالی به مدت سه هفته میزبان مالکان و اسبداران محترم استان در پیست اسبدوانی بجنورد مرکز خراسان شمالی مهد بی بدیل اسب ترکمن خواهد بود .

🔸بدینوسیله جهت آگاهی به استحضار می رساند ؛

⏪زمان برگزاری مسابقات 🔽

هفته اول کورس بهاره ۹۷ ، جمعه ۷ اردیبهشت ماه

هفته دوم ۱۴ اردیبهشت ماه

و هفته سوم پنجشنبه ۹۷/۲/۲۰

ساعت شروع اسبدوانی (۱۴:۳۰ الی ۱۸:۰۰)

مکان بجنورد ، جاده دسترسی بجنورد به گلستانشهر ، نرسیده به میدان علی آباد ،سمت راست ،ضلع جنوبی کنارگذرشمالی ، پیست اسبدوانی ارتش

لازم به ذکر است اسبهای دارای پاسپورت، dna و تائیدیه ترکمن در مسابقات ثبت نام میگردند.