مسابقات جایزه بزرگ کشتی با چوخه در مرکز استان خراسان شمالی

مسابقات جایزه بزرگ کشتی با چوخه در مرکز استان خراسان شمالی در اوزان ۷۵ و ۸۵ و ۹۵و+۹۵ کیلو به صورت قندی برگزار می گردد

این مسابقات در مورخه ۱۳ فروردین سال جاری در پارک بش قارداش بجنورد برگزار می گردد.

 

جوایز این دوره از مسابقات در سنگین وزن ۳۰ میلیون ریال و در بقیه اوزان ۲۰ میلیون ریال می باشد

این مسابقات به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد و با همکاری هیات کشتی برگزار می گردد.