تجلیل ازپانزده قهرمان و مدال آور جودو و کوراش کار بجنوردی با حضور استاندار خراسان شمالی

در حاشیه جلسه ستاد ساماندهی  امور جوانان استان خراسان شمالی از۱۷ قهرمان جودوکار و کوراشکار خراسان شمالی، دارنده مدال بین‌المللی تجلیل شد که از این تعداد سهم بجنوردی ها ۱۵ نفر بود.

🔹مقام آوران:

🔸حامد #رشیدی: اول🥇 جهان در جودو کارگری، دوم🥈 جهان در رشته کوراش و مقام اول آسیایی در کوراش

🔸امیرحسین #قاسمی: مقام اول🥇 جهان در رشته کوراش

🔸الیاس #علی‌اکبری: مقام دوم🥈 جودو کارگری جهان و مقام سوم🥉 مسابقات داخل سالن آسیایی کوراش

🔸مهرداد #بداغی: مقام دوم🥈 المپیک جودو ناشنوایان

🔸علی #دهقان: مقام سوم🥉 المپیک ناشنوایان

🔸جواد #مرادی: مقام اول🥇 مسابقات آسیایی کوراش داخل سالن و مقام دوم🥈 جودو جوانان آسیا

🔸قاسم #باغچقی: مقام اول🥇 کوراش جوانان داخل سالن آسیا و مقام سوم🥉 جودو جوانان آسیا

🔸بهزاد #وحدانی: مقام سوم🥉 جهانی در کوراش و مقام اول🥇 مسابقات کوراش داخل سالن آسیا

🔸علی #محمدی_بریمانلو: مقام دوم🥈 مسابقات کوراش داخل سالن آسیا

🔸محمد #شاهباز: مقام دوم🥈 مسابقات کوراش داخل سالن آسیا

🔸محمد #محمدی_بریمانلو: مقام سوم🥉 آسیایی جودو بزرگسالان

🔸مجید وحید_بریمانلو: مقام سوم🥉 آسیایی کوراش جوانان

🔸عباس #حسین_زاده: مقام سوم🥉 آسیایی کوراش جوانان

🔸کوروش #خسرویار: بهترین داور مسابقات جهانی کوراش و مدیر تیم‌های ملی کوراش

🔸بتول #پاکروح: تنها خانم داور از خراسان شمالی در بازی‌های داخل سالن آسیا و مربی تیم ملی کوراش

🔸رضا #مهنان: سرمربی تیم ملی کوراش بزرگ‌سالان جهانی و تیم ملی کوراش جوانان آسیا و کسب مقام اول تیمی

🔸حسین #علی‌اکبری: مربی تیم ملی کوراش بزرگ‌سالان جهانی و تیم ملی کوراش جوانان آسیا و کسب مقام اول تیمی