مسابقات قهرمانی کشتی گورش جوانان و نوجوانان خراسان شمالی

مسابقات قهرمانی کشتی گورش جوانان و نوجوانان خراسان شمالی با معرفی نفرات برتر در بجنورد به کار خود اتمام داد  که نتایج ذیل حاصل گردید:

نفرات برتر کشتی گورش قهرمانی استان ۴/۱۲/۹۶رده سنی نوجوانان
۴۰کیلوگرم
۱.ایوب پرویزی
۲.مبین پروانه
۳.یاسین براتی
۵۰کیلوگرم
۱.اشکان سبحانی
۲.ادریس شعبانی
۳.بهروز پردل
۶۰کیلوگرم
۱.حامد شفیعی مقدم
۲.علی رضا خسروی
۳.محمد جوادی فر
۷۰کیلوگرم
۱.ابراهیم پردل
۲.مهدی ربانی
۳‌.فرشاد محمدی
۸۰کیلوگرم
۱.مهران پناهی
۲.امید بهادری

 

نفرات برتر کشتی گورش قهرمانی استان ۴/۱۲/۹۶رده سنی جوانان
۵۰کیلوگرم
۱.مصطفی قربانی
۲.اشکان سبحانی
۳.امید کوهستانی
۶۰کیلو گرم
۱.جمشید ارین
۲.محمود یزدانی
۳.بهرام جاوید
۷۰کیلوگرم
۱.علی شرفی
۲.علی ربانی
۳.مسعود باغچقی
۸۰کیلوگرم
۱.مهران پناهی
۲.ارتا فرهمند
۹۰کیلوگرم
۱.امید بهمن
۲.کاظم گرایش فر
۱۰۰کیلو گرم
۱.رشید محمدی
+۱۰۰کیلوگرم
۱.حسین رحمانی