معرفی نفرات برتر مسابقات آلیش رده سنی جوانان و نوجوانان خراسان شمالی

نفرات برتر مسابقات قهرمانی استان خراسان شمالی رده سنی نوجوانان ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
۴۰کیلوگرم
۱.جمشید صدری
۲.مبین پروانه
۳.سعید رحیمی
۵۰کیلوگرم
۱.سعید طالب نیا
۲.امید کوهستانی
۳.اشکان سبحانی
۶۰کیلوگرم
۱.حامد اسفندیاری
۲.فرشاد محمدی
۳.علیرضا خسروی
۷۰کیلوگرم
۱.مهدی ربانی
۲.امید اسفندیاری
۳.بهنام کوهی
۹۰کیلوگرم
۱.مهران پناهی
۲.امید بهمن

نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشتی الیش استان خراسان شمالی جوانان ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
۵۰کیلوگرم
۱.پوریا قوامی
۲.مصطفی قربانی
۳.اشکان صبحانی
۶۰کیلوگرم
۱.یعقوب دهدار
۲.فرشاد باغچقی
۳.محمود یزدانی
۷۰کیلوگرم
۱.میلاد چابک
۲.مسعود طرفه
۳.علی ربانی
۸۰کیلو گرم
۱.علیرضا اذرنگ
۲.دانیال باغچقی
۳.رضا نوروزی
۹۰کیلوگرم
۱.رحمت اذری
۲.مهران پناهی
۳.امید بهمن
۱۰۰کیلو گرم
۱.حمیدرضا صفادار
۲.رشیدمحمدی