امیر محمدى کشتى گیر ارزنده و ملى پوش بجنوردی در رقابتهاى بین المللى جام تختى صاحب مدال طلا شد

امیر محمدى کشتى گیر ارزنده و ملى پوش بجنوردی در رقابتهاى بین المللى جام تختى با پیروزی ۶ بر ۱ مقابل حریف قدر خود از کشور ترکیه صاحب مدال طلا شدند و یک طلا  از چهار طلای ایران در این مسابقات را کسب نمودند.