آقای امید علوی زاده مدیر اداره ورزش و جوانان بجنورد به عنوان مربی برتر کشور در کشتی های سنتی سال های۹۵ و ۹۶ انتخاب گردیدند.

آقای امید علوی زاده مدیر اداره ورزش و جوانان بجنورد و رییس هیات کشتی از طرف فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مربی برتر کشور در کشتی های سنتی سال های۹۵ و ۹۶ انتخاب گردیدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در راستای بند ۳ نهمین سمینار هیأت های کشتی استان های کشور، اسامی برترین مربیان سازنده کشتی گیران شرکت کننده در مسابقات ملی و بین المللی در سال فنی ۹۶-۹۵ در مجموع سه رده سنی، به شرح زیر است:

🔴کشتی سنتی مردان: امید علوی زاده

🔵کشتی سنتی بانوان: فراست مبتدی

🔵کشتی آزاد:
رتبه اول: محمدرضا چایچی
رتبه دوم: بهروز نیک نژاد
رتبه سوم: محمود حسن نیا

🔴کشتی فرنگی:
رتبه اول: محمدعلی چمیانی
رتبه دوم: روح اله میکائیلی
رتبه سوم: ناصر نوربخش

بنا به اعلام فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به پاس قدردانی از زحمات جناب آقای علوی زاده در مسابقات بین المللی جام جهان پهلوان تختی که در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز از ایشان تقدیر و تشکر به عمل می آید.