صدر نشینی تیم های فوتسال بجنوردی در سوپر لیگ استان تا پایان هفته ششم

تیم های فوتسال بجنوردی در سوپر لیگ استان تا پایان هفته ششم با قدرت در صدر می باشند

در این مسابقات تیم  اول از شهرستان بجنورد می باشدتیم دانشگاه بجنورد با یک بازی کتر و ۱۳ امتیاز و تفاضل ۱۵ گل اول می باشد و تیم های ثامن گلستان شیروان با ۶بازی و همات امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده دوم و بنیان بتن  و آلاداغ هر دو از بجنورد در مکان های سوم و چهارم هستند

شایان ذکر می باشد چهار تیم از ۷ تیم حاضر در سوپر لیگ بجنوردی می باشد.