جلسه ستاد ساماندهی جوانان بخش حصارگرمخان در اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد

 

 

جلسه ستاد ساماندهی جوانان بخش حصارگرمخان در اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد با حضور جناب آقای فیروزه معاون ساماندهی امور جوانان اداره کل ودکتر خجسته معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد و نماینده محترم بخشداری حصار گرمخان و دهیاران ده روستای بزرگ که بالاترین جمعیت را در بخش دارند برگزار گردید

در این جلسه مقرر گردید دهیاران محترم با توجه به اهمیت ورزش بانوان از هر روستا دو نفر خانم جهت شرکت در کلاس مربیگری معرفی نمایند.

در ادامه مقرر گردید که دهیاران محترم پیگیر راه اندازی و تاسیس سازمان مردم نهاد در سطح روستای خود باشند