مسابقات پرش با اسب اصیل ترکمن در ایستگاه چهارم

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد چهارمین هفته ی مسابقات پرش با اسب با همکاری اداره ورزش و جوانان بجنورد و هیات سوارکاری بجنورد و انجمن سوارکاری کارگران در روز ۲۲دیماه در مجموعه ورزشی کارگران بجنورد برگزار می گردد