جلسه ستاد ساماندهی بخش حصار گرمخان در شهرستان بجنورد

امروز جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان بخش حصار گرخان از توابع شهرستان بجنورد با حضور جناب آقای فیروزه معاون محترم ساماندهی امور جوانان و جناب آقای ابراهیمی بخشدار محترم و جناب آقای علوی زاده رییس اداره ورزش و جوانان بجنورد و پرسنل اداره و بخشداری در محل اداره ورزش و جوانان برگزار گردید در این جلسه مقرر گردد:

که در اسرع وقت جلسه ای در روز پنج شنبه  با حضور دهیاران ده روستای بزرگ سطح بخش حصار گرمخان برگزار گردد تا با حضور این دهیاران محترم راه های جذب جوانان در مشارکت های اجتماعی بحث و تبادل نظر گردد.ضمنا مقرر گردید که در آینده اداره ورزش و جوانان اقدام به برگزاری کلاس مربیگری برای بانوان روستا نمایند.