💢نمایش دیدنی اسبهای ترکمن در هفته سوم مسابقات اسبدوانی پائیزه بجنورد

 

⭕️ به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد هفته سوم اسبدوانی پائیزه بجنورد با شرکت۶۰ اسب در هشت دور ، در میدان اسب دوانی بجنورد مرکز خراسان شمابی برگزار شد.

⭕️ بر این اساس نفرات برتر مسابقات به شرح زیر است.

💢دور اول اسب های ۲ سال :
⭕️مقام اول : باران با مالکیت بیدالله کوهی
⭕️مقام دوم: نیکا با مالکیت آبی مرادی
⭕️مقام سوم: سوخسو با مالکیت اولیاقلی وحیدی

💢دور دوم اسب های ۲ سال :
⭕️مقام اول: دلنشین با مالکیت بصیریزدانی
⭕️مقام دوم: بچه سیناخ با مالکیت حاج واحد ایشان یزدانی
⭕️مقام سوم: یوزپلنگ ۲ با مالکیت حاج گلدی داوری

💢دور سوم، اسب های ۲ سال:
⭕️مقام اول: ببرجرگلان با مالکیت جناب سرهنگ گل گلی
⭕️مقام دوم میراث با مالکیت بصیریزدانی
⭕️مقام سوم سبیل کلاته با مالکیت محمود کلاته

💢 دور چهارم، رقابت میان اسب های بزرگسال
⭕️مقام اول: جادوسنجر با مالکیت امیدصلاحی
⭕️مقام دوم : آرمان طلا با مالکیت الله یار دهش
⭕️مقام سوم: ماهان طلا با مالکیت ماهان دهش

💢دور پنجم ، رقابت میان اسب های بزرگسال
⭕️مقام اول: آی سن آگاهی با مالکیت ستایش آگاهی
⭕️مقام دوم : سن رومن با مالکیjمهدی نظافتی
⭕️مقام سوم : یاد قاراش با مالکیت پوریا نوری

💢دور ششم رقابت میان اسب های بزرگسال
⭕️مقام اول: سکوت گز با مالکیت میکائیل یزدانی
⭕️مقام دوم : هایلی با مالکیت احمد قلی پور
⭕️مقام سوم: مستایا با مالکیت قربانعلی دهش

💢دور هفتم، هندیکاپ
⭕️مقام اول: کرگز نبوی با مالکیت سید حسین نبوی
⭕️مقام دوم : جغال بیک با مالکیت نور محمد حاجی شایگان
⭕️مقام سوم : سهندبهزاد با مالکیت محمد و حامدیزدانی

💢💢یک دور افتخاری بانوان
⭕️مقام اول: آسیل تاش با سوارکاری یاسمن خطیب
⭕️مقام دوم : امپراطور با سوارکاری خدیجه محمدی رازی
⭕️ مقام سوم : میشا با سوارکاری آنیسا لنگری

💢گفتنی است ، اسبدوانی پائیزه بجنورد در سه هفته با همت هیات سوارکاری خراسان شمالی و با همکاری استانداری، تیپ ۱۳۰ شهید دلجویان ارتش، سازمان برنامه و بودجه و اداره کل ورزش و جوانان و اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد برگزار شد.