برگزاری کورس بانوان برای اولین بار در پیست علی آباد بجنورد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد هفته سوم اسبدوانی پائیزه بجنورد با شرکت۵ اسب در دور بانوان ، در میدان اسب دوانی بجنورد مرکز خراسان شمابی برگزار شد.

در کورس بانوان  که به صورت افتخاری و برای اولین بار در سطح استان برگزار گردید نتایج ذیل حاصل گردید

⭕️مقام اول: آسیل تاش با سوارکاری یاسمن خطیب
⭕️مقام دوم : امپراطور با سوارکاری خدیجه محمدی رازی
⭕️ مقام سوم : میشا با سوارکاری آنیسا لنگری

💢گفتنی است ، اسبدوانی پائیزه بجنورد در سه هفته با همت هیات سوارکاری خراسان شمالی و با همکاری استانداری، تیپ ۱۳۰ شهید دلجویان ارتش، سازمان برنامه و بودجه و اداره کل ورزش و جوانان و اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد برگزار شد.