تیم کشتی بجنورد در هر دو رشته فرنگی و آزاد قهرمان استان شد

تیم کشتی بجنورد در هر دو رشته فرنگی و آزاد قهرمان استان شد

 

کشتی آزاد
بجنورد ۸۲ امتیاز اول
شیروان ۷۶امتیاز دوم
گرمه ۲۸ امتاز سوم
اسفراین ۲۰ امتیاز چهارم

فرنگی..
بجنورد اول
شیروان دوم
فاروج سوم

این مسابقات در مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد با حضور ۱۱۵ کشتی گیر برگزار گردید