بازدید مدیر کل ورزش و جوانان از اداره ی ورزش و جوانان شهرستان بجنورد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد جناب آقای بهادری مدیر کل ورزش و جوانان به همراه جناب آقای بروحی معاون پشتیبانی و توسعه منابع و آقایان صدیق ، مهندس وثوق ،مهندس عزیزی واکبری از اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد بازدیدنمودند

در ابتدای این جلسه جناب آقای بهادری مدیر کل ورزش و جوانان ، جایگاه ورزش بجنورد را بسیار حایز اهمیت دانستند و در ادامه جلسه با حضور رییس دفتر فنی و مهندسی و مدیر اداره ورزش و جوانان  و معاون اداره شهرستان ، مشکلات اماکن ورزشی به ویژه مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد مورد بحث و تبادل نظرقرار دادند.

در پایان با دستور مدیر کل محترم مقرر گردید که این جلسات با ادارات شهرستان ها به صورت ماهانه منظم برگزارگردد